Сирак Скитник, Автопортрет, гваш, темпера върху хартия, 25 х 35 см, частно притежание на СГХГСГХГ
Сирак Скитник, Автопортрет, гваш, темпера върху хартия, 25 х 35 см, частно притежание на СГХГ

75 години от смъртта на писателя, художника, драматурга Панайот Христов. 75 години „освободен от властта на миналото, пътуващ извън позволения синор на бъдещето“. Такова е и значението на псевдонима Сирак Скитник според публициста Стефан Станчев. „С прозрачния поглед на мъдрец, който познава границите на изкуството, но и безкрая на живота“ Сирак Скитник остава завинаги в него със своите слово и палитра.

Сирак Скитник – ярък творец и свободен дух