Звуковата емблема на „Орфей“

На 4 януари 1971 година БНР започва излъчването на литературно-музикалната програма „Орфей“, която присъства в ефира близо две десетилетия (до декември 1992 година). Българският радиослушател получава своята първа УКВ програма с възможност за стерео приемане, която е специализирана в теми и проблеми от областта на литературата и изкуствата. Нейната цел е да подпомага и насочва естетическото възпитание и образование на слушателите, особено на младите, да култивира у тях вкус към красивото и непреходното, създадено от човешкия художествен гений, както и да задоволява вкуса на взискателните познавачи и истински ценители на художественото слово и изкуствата.

Репертоарната линия на програма „Орфей“ минава през радиопиеси с участието на наши видни артисти, радиодраматизации и лектории за живота и творчеството на велики композитори, предавания на живо от концертните и театралните зали, излъчване на студийни записи, ефектни хумористични и сатирични предавания. Популярни и интересни рубрики са:
• „Златни страници“  – за българска и чуждестранна поезия и проза
• „Поетичен албум“
• „Мен ме измъчва красотата“ – за поезия
• „Филми, за които се говори“
• „Мъдростта на вековете“, събрала мисли и афоризми на велики хора
• „При изворите на песента“
• „Неповторими, вечни…“, представя шедьоври на нашата и световна класика в областта на литературата, изобразителното изкуство и скулптурата
• „Изкуство по българските земи“
• „От Омир до днес“ – литературна антология с най-хубавото от творчеството на наши и чужди писатели
• „Драматизиран роман“
• „Ренесансов венец“ със записи на творби от Средновековието
• „Златни записи“
• „Писател и време“
• „В света на твореца“, за актуални въпроси на социалистическия реализъм

Единствено по програма „Орфей“ се излъчват стерео записи първоначално само на музикални произведения, а по-късно и на радиопостановки и литературни предавания. Именно по тази програма през 70-те години на миналия век за първи път в България се излъчва стереофонично предаване, след което постепенно се преминава изцяло на стереопредавания. През 80-те години по УКВ предавателите на „Орфей“ за Черноморието в летните месеци звучи програма за чуждестранните туристи от Радио Варна на няколко езика.

В предаванията на програма „Орфей“ основно място заема музиката – симфоничната, оперна, балетна, камерна, хорова, кантатно-ораториална. Специални часове са посветени на музикалния и словесен фолклор, и на класическия джаз. Характерно за музикалната линия на програмата е директното излъчване на цели произведения, оперни спектакли, симфонични и камерни концерти, на прояви от престижните международни фестивали „Софийски музикални седмици, „Варненско лято“, „Мартенски музикални дни“ в Русе.

Чуйте мненията на трима изтъкнати представители на музикалната ни култура – композиторите проф. Марин Големинов и Иван Маринов, заместник-председател на Комитета за изкуство и култура (дн. Министерство на културата), и на пианиста доц. Константин Ганев – за мястото и ролята на художествената музика по програма „Орфей“ за естетическото възпитание на слушателите и популяризирането на естетическите ценности. Записите са от 1974 година.

      Марин Големинов за новата програма – своеобразен туризъм по върховете
на музиката
      Иван Маринов за значението на съвременната българска музика като носител на художествени истини с безспорна стойност
      Константин Ганев за популяризирането на българското изпълнителско изкуство