13 февруари – денят, в който Светът празнува Радиото

Световният ден на радиото се отбелязва по инициатива на ЮНЕСКО (организацията на ООН за образование, наука и култура), която датира от 2011 г. Първоначалната идея принадлежи на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО. След няколкогодишни проучвания и дебати е определена датата 13 февруари – рожденият ден на Радиото на Организацията на обединените нации, създадено през 1946 г. и Световният ден на радиото е отбелязан за първи път през 2012 г. Посланията му са насочени към повишаване на обществената осведоменост за неговото значение, насърчаването на хората, отговорни за вземането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио, подобряване на работата в мрежа и на международното сътрудничество между радио- и телевизионните оператори.

„Радиото е гласът на безгласните, пътят на образование за неграмотните, то спасява човешки животи, като информира хората по всяко време и на всякъде по света при природни бедствия и катастрофи. За младите хора радиото е територия за споделяне и учене. Радиото е истинска сила за свободата на словото и плурализма и заема основно място в изграждането на едно приобщаващо общество, базирано на познанието, което утвърждава принципите на взаимно уважение и разбиране между хората“, казва в своето послание през 2013 година генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В интервю за предаването „Европа без граници“ на програма „Христо Ботев“ Ален Масе, тогавашният генерален директор на Международния съюз за радио и телевизия (URTI), разказва как се е родила идеята за обявяването на такъв ден и какво е неговото послание:

Днес радиото продължава да е най-широкодостъпната и популярна медия с разнообразна аудитория, която формира общественото мнение и е основна платформа на демократичния дискурс. Радио информира и обединява хора и общности от всякакъв произход, за да насърчи положителния диалог към промяна. То създава среда за противодействие на конфликти чрез изграждане на взаимно разбиране и представяне на алтернативните гледни точки.

Всяка година в Световния ден на радио ЮНЕСКО отправя силни послания към радиоаудиторията: Многообразие; Диалог, толерантност и мир; Радиото за младите хора и в подкрепа на спорта; Радиото по време на кризи и природни бедствия; Радиото, това си ти.

Денят дава повод да се обърне внимание на уникалната стойност на радиото, което и днес, при съвременните средства за комуникация, остава изключително важен източник на информация, платформа за публични дебати и представяне на различни гледни точки и изпълнява множество функции – разпространява идеи, образова и забавлява. Свободното, независимо и плуралистично радио има важно значение за обществото и е жизнено необходимо условие за утвърждаване правата на чoвека и неговите свободи. ЮНЕСКО призовава за плурализъм и в медийния пейзаж с редакционни екипи, които да бъдат съставени от различни социални и малцинствени групи и хора в неравностойно положение. Основен акцент към съдържанието е разнообразието при създаването му, както и излъчването на специализирани предавания, които да отразяват еднакво и безпристрастно многообразието на радиоаудиторията.

„Радиото предоставя удобен начин да се срещнем с нови идеи, нова музика и нови начини на мислене, а също така предлага ценна компания в борбата с изолацията и личните трагедии. Като медия, основният продукт на радиото е излъчването на програма в реално време, която представя събития, тенденции и вкусове. Тези, които произвеждат радио, са уникално квалифицирани в създаването на съдържание, което поставя във фокуса си очакванията на слушателите. Това е радиото“, казва Греъм Диксън, ръководител на Радио отдела на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Любопитни и не много известни дати за радиото до средата на ХХ в.:

22 февруари 1857: Роден Хайнрих Рудолф Херц, немски физик, който изяснява и разширява електромагнитната теория на светлината, издигната от Максуел. Той е първият, който на сравнително задоволително ниво демонстрира съществуването на електромагнитни вълни, като изгражда апарат за производство и откриване на радиовълни. Неговите постижения предизвикаха изобретяването на безжичния телеграф и радиото.

30 ноември 1858: Рожден ден на Jagdish Chandra Bose, пионер на безжичното излъчване. Индийски физик, биолог и ранен писател на научна фантастика, пионер в изследването на радио и микровълновата оптика, полага основите на експерименталната наука в индийския субконтинент.

6 октомври 1866: Роден Реджиналд Фесенден, канадски електроинженер, един от пионерите на радиотехниката. Пръв установява, че не само телеграфните, но и говорните сигнали могат да се предават на разстояние посредством радиовълни.

25 април 1874: Роден е Гулиелмо Маркони.

7 май 1895: първата демонстрация на радиоприемника на руския изобретател Александър Попов в Руското физическо и химическо общество. Датата се отбелязва в Руската федерация и България като „Ден на радиото“.

28 март 1896: Годишнина от първото аудио предаване на Маркони.

2 юни 1896: Маркони патентова радиоустройство.

27 юли 1896: Първото публично безжично предаване на Морзовия код.

10 февруари 1898: рождената дата на Бертолд Брехт. Немският поет, драматург, режисьор и автор предлага радиото да бъде интерактивно, ако се трансформира от „средство за разпространение в средство за комуникация”.

24 декември 1906: Реджиналд Фесенден прави първото радио предаване, предаващо глас, жива музика и записана музика.

15 април 1912: Потъване на кораба „Титаник“. Датата подчертава ролята на радиото (телеграфията) за спасяването на живота на много пътници.

13 август 1912: „Законът за регулиране на радиосъобщенията“ е приет в Съединените щати.

1920: Първи радиопредавания в Африка на юг от Сахара са направени в началото на 20-те години

27 август 1920: Излъчването на „Парсифал“ от Вагнер от „Лос Локос де ла Азотеа“, Театро Колизео, Буенос Айрес, Аржентина. Признато е като първото публично излъчване в Аржентина, 27 август е официалният ден на радиото в Аржентина.

18 октомври 1922: Частната компания BBC е първата в света национална радио организация и е основана като British Broadcasting Company Ltd.

18 декември 1923: В Йоханесбург се излъчва първото експериментално радиопредаване в Южна Африка

6 април 1927: Българският парламент приема първия български Закон за радиото

1927: С появата на Източната африканска корпорация за излъчване (EABC), която излъчва  новини на Би Би Си в колониите, се слага началото на радиопредаванията в Кения.

1929: Първо радиопредаване в България

1930: Видни интелектуалци, общественици и инженери-радиолюбители основават съюз „Родно радио” в България.

30 октомври 1938: Денят на Орсън Уелс –  радиотеатърът излъчва за първи път „Войната на световете” в САЩ.

13 февруари 1946: Годишнина от създаването на Радиото на ООН.