„Пигмалион – Ателие“
„Пигмалион – Ателие“
      Гергана Змийчарова

… Имахме един много смешен случай сега на последния пленер – правя една картина и в рисунката имам една котка, която беше там на пленера и ще я правя котката оранжева, но не знам фона какъв да го направя. И Петринел казва: „Направи го оранжев“ – и котката ми не може да бъде оранжева, така стана сива. На мен ми е много трудно да работя в гама, не ми е интересно. Например опитвам се – сега ще е по-приглушено, всичко ще е по-монохромно. Много харесвам такива картини, обаче не мога да имам две еднакви петна в картината, направо полудявам, ако трябва да има на две места жълто, затова така търся разни варианти.