„Силует“
„Силует“
      Греди Асса

… Много художници казват за една картина „тя ми говори, не ми говори“… Мисля, че това е спекулация. Картината има вътрешна конструкция, вътрешен обем, заряд, което бих казал и на моите студенти – това е дали прибавяш или махаш от нещо, което смяташ за завършено. Това е като при пренасянето на един цвят при живописта – вземане на боя, при което при самото пренасяне тя преминава в друг цвят, и вече при самото полагане върху платното, при намирането на точното място, време и час за тази триизмерност на цвета се получава. При нас е като в музиката… Трябва постоянно да музицираш…