За етапите на формиране и израстване, за репертоара и концертната дейност на оркестъра, разказва диригентът в интервю от 1973 г.

„На първо място в нашия репертоар са българските симфонични произведения“, заявява Васил Стефанов в интервю по повод 25 години от създаването на Симфоничния оркестър на БНР.

През 1948 година, на базата на камерните състави преди него, Васил Стефанов и Влади Симеонов основават Симфоничен оркестър на Комитета за телевизия и радио „в много ограничен състав – 28 човека“. От 1954 до 1988 г. Васил Стефанов е негов художествен ръководител и главен диригент. Съставът постепенно нараства, което увеличава и възможностите за разширяване и обогатяване на репертоара. Стефанов има изключителни заслуги за професионалното и артистично израстване на оркестъра.

„Дирижирането е субективно тълкуване на музиката от художника-диригент, с помощта на един инструмент, чието име е изпълнителски колектив – оркестър. Дирижирането е звено между композитора и слушателя“, смята Васил Стефанов, диригентът, който налага Симфоничния оркестър на БНР като водещ в музикалната култура на България.