„Сепаре“
„Сепаре“
      Андрей Даниел

… Освен дълбоко лично преживяване, живописта за автора си е и възможност той да реализира функцията си на летописец – описване на нещата, които са се случили в реалното или имагинерното, в духовното пространство на този човек, в обществото, в което живее, във времето му… Често аз или моите приятели обвързваме живописта си с музика, джаз или Моцарт… Защото класическата музика или джазът подреждат молекулите…те ме изчистват от излишни неща… Ако тръгна от едно заглавие на моя изложба „Не тук и не сега“, то е формула или възглас на романтиците, начин на бягство от реалността в търсене на цвят, екзотика, движение.