„Kunst 20“
„Kunst 20“
      Александър Петков

… Живописта за мен е, както го бях написал, начин на познание, но бих казал, че повече е начин на живот, като главното средство на живописта е цветът. Той е и моят първичен изказ на подсъзнателното в мен. Подсъзнателното явно опредметява и дава образи на моите търсения, на моите идеи… Ние (художниците) си мислим, че е съзнателен избор, рационален, но аз мисля или вече мисля, че не е. Той просто идва от някакъв натрупан опит, който е точно по Фройдистки стил, в подсъзнателното ни състояние на психиката, и като такъв го намирам за много интересен и се учудвам, като погледна примерно мои по-стари работи, мога да си разчета някои от тези мои състояния. Така че, наблюдавайки примерно и други картини, на други художници, мога да плувам върху техните вълни, които вибрират от цветовете им.