В изкуството има личности, които още съвремието записва неизличимо в историята. Емоционална, отдадена, достолепна, разнородна… Тя е от артистите – учители за професията и отношението към сцената.

И съвсем автобиографично звучи стихотворението „Кръст“, съхранявано в Златния фонд на Българското национално радио. То е поздрав и за почитателите на многостранния и неувяхващ талант на актрисата.

      „Кръст“ - авторско изпълнение на Йорданка Кузманова, запис 2000 г.