Ако не можеш да полетиш, тогава тичай, ако не можеш да тичаш, тогава върви, ако не можеш да вървиш – пълзи, но каквото и да правиш, трябва да продължаваш да се движиш напред

Днес се отбелязват 90 години от рождението на Мартин Лутър Кинг (15 януари 1929 г.) – мечтателят, духовникът, лидерът. Човекът, който искал да живее в свят, където всички хора имат равни права, независимо от цвета на кожата или религията. В това е вярвал, това е изповядвал и проповядвал, за това е борбата му през целия негов рано прекъснат живот. За Мартин Лутър Кинг расовата омраза и сегрегацията са недостойна проява на едно общество, в което, поне на книга, човешкото достойнство и свобода са обявени за висша ценност.

За пастор Кинг мирният протест и ненасилието са в основата на борбата за извоюването на граждански права. „Прошката – казва той – не е еднократен акт, прошката е стил на живот“. На самия него обаче заради тези му виждания не е било простено. И не е парадокс, че именно убийството му в Мемфис на 4 април 1968 г. води точно до насилие, отприщвайки расови бунтове в цяла Америка.

Неговото завещание на духовен водач е речта му „Имам мечта”, която Мартин Лутър Кинг държи на 28 август 1963 г. пред 250 хиляди души по време на мирния „Поход към Вашингтон” до мемориала на Ейбрахам Линкълн. Една година по-късно Конгресът гласува отмяната на всички расови закони…

      „Имам мечта“ – легендарната реч на Мартин Лутър Кинг във Вашингтон, 28 август 1963 г.

Щастлив съм да се присъединя към вас днес в това, което ще остане в историята като най-великата демонстрация за свобода в историята на нашата нация.

Преди сто години един велик американец (Ейбрахам Линкълн, бел. ред.), под чиято сянка ние символично стоим днес, подписа Прокламацията за освобождение. Този важен указ се явява като ярък лъч на надежда за милионите негри роби, които бяха обгорени в пламъците на унищожителна несправедливост. Той дойде като радостта при разсъмване след дългата нощ на пленничеството им.

Но сто години по-късно негрите все още не са свободни. Сто години по-късно животът на негрите е все още осакатен от веригите на расовото разделение и оковите на дискриминацията. Сто години по-късно негрите продължават да живеят на самотен остров на бедност насред огромен океан на материално благополучие. Сто години по-късно негрите все още мизерстват в ъглите на американското общество и се намират в изгнание в собствената си страна.

Затова ние сме дошли тук днес, за да разкрием това позорно състояние. В известен смисъл ние се събрахме в столицата на нашата страна, за да осребрим един чек. Когато архитектите на нашата република написаха блестящите думи на Конституцията и Декларацията за независимост, те подписаха полица, на която всеки американец трябваше да бъде наследник. Тази полица беше обещание, че на всички хора – да, за чернокожите също така, както за белите – ще се гарантират неотменните права на живот, свобода и право на щастие.

Очевидно е днес, че Америка не е изпълнила обещанието за изплащане на тази полица що се отнася до нейните чернокожи граждани. Вместо да почете този свещен дълг, Америка даде на негрите един чек, който е белязан от печата „Без покритие“. Но ние отказваме да повярваме, че банката на справедливост е фалирала. Отказваме да повярваме, че няма достатъчно средства в големите хазни на възможностите в тази страна. И така, ние сме дошли да осребрим този чек – чек, който ще ни даде богатствата на свободата и сигурността на справедливостта.

Също така ние сме дошли на това свещено място, за да напомним на Америка силната неотложна нужда на настоящото положение. Не е време да си позволим лукса да чакаме, нито да приемаме успокоителни средства с постепенно действие. Сега е времето обещанията на демокрацията да станат реалност. Сега е времето да излезем от тъмнината и самотната долина на расовото разделение. Сега е времето да излезем от тъмнината и расовото разделение и да стъпим на светлия път на справедливостта за всички раси. Сега е времето да измъкнем нашата нация от плаващите пясъци на расовата несправедливост и да я поставим на твърдата канара на братството. Сега е времето да превърнем справедливостта в реалност за всички Божии чеда.

Би било фатално за нацията да пренебрегваме спешността на настоящото положение. Това горещо лято на справедливо недоволство на негрите няма да отмине, докато не дойде съживяващата есен на свобода и равенство. 1963-а не е краят, а началото. Тези от вас, които се надяват, че негрите просто имат нуждата да изпуснат парата и ще бъдат доволни, се лъжат. Негрите ще преживеят едно бурно пробуждане, ако нацията продължава да прави това, което й пречи. Няма да има нито мир, нито спокойствие в Америка, докато не бъдат признати гражданските права на негрите. Вихрите на негодуванието ще продължават да разтърсват основите на нашата нация, докато светлият ден на справедливостта не изплува.

Но има още нещо, което трябва да кажа на моите хора, които стоят на горещия праг, водещ към палата на справедливостта: В процеса на спечелване на нашето истинско място ние не трябва да извършваме незаконни деяния. Нека не задоволяваме жаждата си за свобода като пием от чашата на огорчението и омразата. Ние трябва винаги да водим нашата борба с достойнство и дисциплина. Не трябва да позволяваме съзидателният ни протест да деградира във физическо насилие. Отново и отново ние трябва да се издигнем до величествените висоти на посрещането на физическото насилие със силата на душата.

Удивителният борбен дух, който е погълнал негърската общност, не трябва да ни води към недоверие на всички бели. Понеже много от нашите бели братя – за това свидетелства тяхното присъствие днес тук – са осъзнали, че тяхната съдба е свързана с нашата съдба. Те са осъзнали, че тяхната свобода е неразривно свързана с нашата съдба. Ние не можем да продължаваме да вървим сами. И докато вървим, ние трябва да си обещаем, че винаги ще маршируваме напред. Не можем да се върнем назад.

Има хора, които, знаейки, че търсим своите граждански права, ни питат: „Кога ще бъдете доволни?“. Не можем да бъдем доволни, докато негри стават жертва на неописуеми ужаси на полицейска бруталност. Не можем да бъдем доволни, докато нашите тела, натежали от умората на пътуване, не могат да получат подслон в мотелите по магистралите или в хотелите по градовете. Не можем да бъдем доволни, докато придвижването на негрите може да бъде само от по-малкото към по-голямото гето. Никога не можем да бъдем доволни, докато нашите деца са лишени от себеуважение и е ограбено достойнството им заради табели, на които е написано: „Само за бели“. Не можем да бъдем доволни, докато негрите в Мисисипи нямат право да гласуват, а негрите в Ню Йорк смятат, че няма за какво да гласуват. Не, ние не сме доволни и няма да бъдем доволни дотогава, докато „правосъдието не потече като вода, а правдата като силен поток.“

Аз съм наясно, че някои от вас са дошли днес тук вследствие на големи изпитания и страдания. Някои от вас идват директно от тесните килии на затворите. А някои от вас идват от области, където вашето търсене на свобода ви е смачкало поради бурите на преследвания и ветровете на полицейската бруталност. Вие сте ветераните на съзидателното страдание. Продължавайте да работите с вярата, че има изкупление за незаслуженото страдание. Върнете се в Мисисипи, върнете се в Алабама, Южна Каролина, върнете се в Джорджия, върнете се в Луизиана, върнете се в бедняшките квартали и гета на северните ни градове, знаейки, че по-някакъв начин тази ситуация може и ще бъде променена.

Нека не се въргаляме в долината на отчаянието. Казвам ви днес, приятели мои, въпреки трудностите днес и утре аз все още имам една мечта. Това е една мечта, дълбоко вкоренена в американската мечта.

Мечтая един ден тази нация да се издигне и да живее според истинското значение на своето верую: „Ние приемаме тази истина за даденост: всички хора са създадени равни“.

Мечтата ми е един ден на червените хълмове на Джорджия, синовете на бившите роби и синовете на бившите робовладелци да могат да седят заедно на масата на братството.

Мечтата ми е един ден дори щатът Мисисипи, щат, нажежен от горещината на несправедливостта, нажежен от горещината на подтисничеството, да бъде превърнат в оазис на свобода и справедливост.

Имам една мечта, че моите четири деца един ден ще живеят в нация, където няма да бъдат преценявани според цвета на кожата им, а според техния характер.

Имам една мечта днес!

Мечтата ми е един ден в щата Алабама с ужасния си расизъм, със своя губернатор, от чиито уста излизат думи като „вмешателство“ и „анулиране“ …един ден именно там, в Алабама, малки чернокожи момчета и момичета да могат да се хванат за ръце с малки бели момчета и момичета като братя и сестри.

Имам една мечта днес!

Имам една мечта, че един ден „всяка долина ще се издигне и всяка планина и хълм ще се снишат, кривите места ще станат прави и неравните места – поле. И славата Господна ще се яви и целият човешки род ведно ще я види.“

Това е нашата надежда. Това е вярата, с която се връщам на Юг. С тази вяра ще сме свободни да изсечем от планината на отчаянието камък на надеждата. С тази вяра ще успеем да превърнем фалшивите акорди на нацията ни в красива симфония на братството. С тази вяра ще можем да работим заедно, да се молим заедно, да се борим заедно, да влизаме в затвора заедно, да отстояваме свободата заедно, знаейки, че един ден ще бъдем свободни.

И това ще бъде денят, в който всички Божии чеда ще могат да пеят, придавайки ново значение на песента: „Моя страна, мила земя на свобода, за тебе пея аз, земя, в която умряха бащите ми, земя на пилигримската гордост, от всеки планински склон нека свободата да звъни.“ И ако Америка ще бъде велика нация, това трябва да стане реалност.

И така, нека да звъни свободата от изумителните върхове на Ню Хемпшир.

Нека свободата звъни от гордия силует на Ню Йорк.

Нека свободата да звъни от възвишенията на Пенсилвания.

Нека свободата да звъни от натежалите от сняг скали на Колорадо.

Нека свободата да звъни от красиво оформените склонове на Калифорния.

И не само това.

Нека свободата да звъни от каменната планина на Джорджия.

Нека свободата да звъни от планините Лукаут в Тенеси.

Нека свободата да звъни от всеки хълм и възвишение на Мисисипи.

От всеки планински хълм нека свободата да звъни. И когато това се случи, когато позволим на свободата да звъни, когато й позволим да звъни във всяко село и махала, всеки щат и всеки град, ние можем да ускорим идването на този ден, когато всички Божии чеда, чернокожи и бели, юдеи и езичници, протестанти и католици ще могат да си подават ръце и да запеят думите на стария негърски спиричуъл: „Най-сетне свободни! Най-сетне свободни! Слава на Всемогъщия Бог, най-сетне ние сме свободни!

Вашингтон, 28 август 1963 г.

1968 – годината, която промени света – още…