Дати от календара

Великата октомврийска социалистическа революция – трета руска революция, преврат,…

100 години след Октомврийската революция тя все още е оценявана по нееднозначен и противоречив начин. Винаги е била предмет на многобройни и разнообразни по характер…

Времена и хора

Йоанна – от Савойска принцеса до Царица Българска

Фигурата на последната българска царица остава в сянката на историческите събития, белязали съдбата на семейството й, а и на цяла Европа. Сто и десет години…

Култура

Очаквайте през декември: Радиотеатърът на социалистическия реализъм

Социалистически реализъм. Под знака на това понятие сме привикнали да подпъхваме преди всичко различни произведения на изкуството, особено литературни. Не без основание: методът на „социалистическия…

Радиотеатър

Лили Попиванова – всеотдайно влюбена в театъра

Лили Попиванова (1922 – 2008) още като ученичка играе във всички постановки на детската театрална студия на Николай Фол, после във вечерната студия на Боян Дановски (1935 г.) и дебютира с ролята на Дейвид Коперфилд („Дейвид Копърфийлд” от Дикенс). Директорът на училището намалява поведението й, но това не я спира. Завършва гимназия като частна ученичка и…