„Какво е свободата днес за Вас?”

През зимите, отминали като топящия се сняг,
и през стопените като далечни преспи векове се вие Пътят,
обърнете се назад, в далечното се взрете,
една безкрайна върволица от черни кърпи на жени,
в чиито погледи се стапят залези,
о, минало на подвизи,
в утробите на робства, под изгревите на пожари и на кръв,
заченало плода на Свободата
началото бе меч и пръст, и обич.

„Сезони на безсмъртието” – радиопиеса от Михаил Берберов, запис от края на `70 години.

В търсенето на пътя към свободата в сезоните на безсмъртието се оформя този епос, които превежда слушателите през проходите на столетията към мечтаната от древните български племена родина. Поема – събрала в стиховете си подвига на българските революционери, строители на социалистическа България в мирно време и устрема на хората към по-добър живот.

„Какво е свободата днес за Вас?”

„И както беше казал оня мъж, от скелета на новото пристанище – върху историята ний строиме бъдеще.”

„След нас какво остава? – дела, дела, дела и мълчалива слава на длани и чела!”

Поредица Радиотеатър на социалистическия реализъм