Фотоархив Тодор Славчев

„Драги слушатели, обаждаме ви се от Черни връх, Витоша, от каменната сграда на Наблюдателницата. Намираме се на 2286 метра височина над морето на един връх, който гледа една четвърт от българската земя и е бил свидетел на цялата българска история. Задачата ни е да привлечем и вашата мисъл тук – високо към българското небе и към творчеството, което се върши днес в българските планини.“

С тези думи на 20 юли 1940 г. говорителят Петър Витанов започва предаване на Радио София от Черни връх, с което се отбелязва 40 годишнината на организирания български туризъм.

Събитието се превръща в двудневен празник за стотици планинари и излетници, които се изкачват заедно на мястото, където зовът на Алеко поставя основите на туристическото движение в България.

Още един миг от историята на Радио София, видян и запечатан на фотографска лента от Тодор Славчев (1900-1992) – един от основоположниците на репортажната фотография у нас.