За радиорекламата – 1939 г.

С появата на радиото в началото на XX век възниква и ново средство за рекламиране – радиорекламата. Търговците бързо разбират потенциала ѝ в разпространение на своите продукти сред по-голяма аудиторията, а радиото вижда в нея възможност за финансиране. Първата реклама по радиото е излъчена през 1920 година в САЩ. Най-често рекламираният продукт бил сапунът, защото именно производителите на сапун спонсорирали радиопрограмата. Тези рекламни сесии са известни като сапунени опери. През 30-те и 40-те години техниките на радиорекламиране се усъвършенстват и се поставя началото на ерата на националната радиореклама.

      Реклама по Радио София за сапун, химическо чистене, циркови спектакли и козметични продукти – запис 1942 г.

България не прави изключение от световните тенденции и още през първите години на радиоразпръскването у нас през 30-те рекламите са важен източник на финансови средства. А и след това, когато Радиото става държавно, през 1935 г. реклами продължават да звучат в ефира му. Всъщност, първите радиореклами били част от съдържанието на грамофонни плочи, които радиослужителите заемали от представителствата на фабриките и просвирвали по техен избор, като всеки запис съдържал съответната реклама.

През годините радиорекламата става неизменна част от програмата на Националното радио. От обикновено декламиране пред микрофона, тя се превръща в истинска радиосценка, приятна за слушане, придружена от текстове в рими, музика, джингли и други звукови ефекти и всичко – целенасочено изработено, за да повлияе на определена група потребители. Така например, говорителят Душко Георгиев, природно надарен с певчески глас, изпълнява заедно с оркестър рекламната песен „Върховете на Олимп“. Тя е посветена на продукцията на фабрика „Нектар“. Записът е правен между 30-те и 40-те години на миналия век.

      „Били са млади цял живот, защото пили са „Нектар“

Радиорекламата има нелеката задача да ангажира слушателя по начин, по който той сам да успее да визуализира заложеното послание. Важни са не само думите, но и начинът на тяхното изпълнение. За тази цел Радиото започва да организира конкурси за четене на реклами и един от тях е спечелен от поетесата Елисавета Багряна.