Прокламация на Втори Битолски революционен окръг на ВМОРО за начало на Илинденско-Преображенското въстаниеНИМ
Прокламация на Втори Битолски революционен окръг на ВМОРО за начало на Илинденско-Преображенското въстание

115 години от избухването на героичното Илинденско-Преображенско въстание – едно от паметните събития в българската история, въстание на българите, останали в границите на Османската империя по силата на Берлинския конгрес – от бреговете на Черно море до Албанските планини включително. Въстанието е връхна точка в национално-освободителното революционно движение на българите в Македония и Одринско и естествено продължение на опитите за политическо и духовно освобождение и обединение на българския народ. Избухва на 20 юли 1903 г. в Битолски, Солунски и Скопски революционен окръг и на 6 август (17 август) с. г. в Одринско. То събира духа на една обща идея, стремежът към една обща съдба, жаждата за свобода и независимост на поробените българи от Македония и Одринско.

Кратка фактология за Илинденско-Преображенското въстание – най-мащабното събитие от борбата на българите за освобождение от османска власт:

• в Битолския и Одрински революционен окръг са регистрирани 239 сражения
• общият брой въстаници възлиза на 26 408 души
• османската войска наброява 350 000 души
• опожарени са 201 села
• съвършено разрушени са 12 440 къщи
• загиват 994 въстаници
• убити са 4694 човека от мирното население
• без подслон са оставени 70 835 души
• други 30 000 са принудени да напуснат родните си места и да търсят спасение в Княжество България.

Илинденско-Преображенското въстание е най-голямото въстание срещу турската власт на Балканския полуостров, най-голямо не само като обхват – от подстъпите към Цариград до Охридското езеро, но и с размера на безсмъртния подвиг на въстаниците, с безусловната си преданост към България, с примера си, показвайки на света как се умира за свобода.

В архивния фонд на Българското национално радио се съхраняват ценни записи за това събитие, чийто девиз „Хиляди пъти по-добре смърт, отколкото скотски живот!“ въплъщава устрема на поколения към свобода. В тези записи има спомени на участници във въстанието, на очевидци, многобройни изказвания на потомци на въстаници, документални записи от чествания на годишнини. Разполагаме и с богата колекция от творби, посветени на въстанието – литературни, музикални и пр.

      Георги Попхристов, един от ръководителите на въстанието в Битолския революционен окръг, член на Окръжния революционен комитет и участник в Смилевския конгрес, на който се взема решението за избухването на въстанието, запис от 7 юли 1961 г.
      „Илинден, Илинден, ти си наш Великден” - част от народна песен от Битоля в изпълнение на Кирил Христов Совичанов, баща на големия оперен бас Борис Христов