На 9 юни 1948 година в Париж под егидата на ЮНЕСКО е основан Международният съвет на архивите (ICA) – неправителствена организация с цел засилване на сътрудничеството между различните архивни институции, опазване на архивните единици и разширяване на тяхната достъпност за ползване. България се присъединява към Съвета през 1960 година и с членството на страната у нас започва да се отбелязва Националният ден на архивите.

През 2004 година във Виена се провежда Международен конгрес на Съвета. Участниците приемат резолюция, с която да поискат от ООН да обяви Международен ден на архивите. 3 години по-късно в Квебек, където се провежда Годишното общото събрание, е взето решение датата 9 юни да бъде избрана за Международен ден на архивите. Денят се отбелязва от 2008-а и в неговото честване е заложена идеята да се припомни значението на архивите в съвременния контекст и възможността те да бъдат на разположение на обществеността. Често пъти архивите се възприемат като документи само за вътрешна употреба, които са труднодостъпни и представляват интерес само за историците. Архивното наследство е ценно свидетелство за икономическото, политическото, социалното и културното развитие на човечеството.