БГНЕС
      Богдан Прошек за подвига на чичо си Иржи Прошек за защитата на Шипка – запис от Радио Прага

Днес България чества 140 години от една от най-важните битки в Освободителната руско-турска война. В шестдневните сраженията за защитата на Шипченския проход (9-14 август или 21-26 август по нов стил) съществен принос имат и българските опълченци.

Част от тях са и някои чужденци, които подпомагат дейността на българските революционери за освобождаване на страната. Иржи Прошек е един от многото изявени чешки интелектуалци, избрал България за втора родина, като дори променя името си на Георги. От 1869 г. като току-що дипломиран инженер, той започва да работи по проектирането и трасирането на ж.п. линия Одрин – Саранбей (днешния гр. Септември). След установяването си в село Алмалии (днешното с. Ябълково, Хасковско) Иржи се сближава с местните представители на тайния революционен комитет и постепенно става част от него. Подкрепяйки усилията им за извоюване на свободата, Прошек пренася тайно кореспонденция и въоръжение. Научавайки за плановете за подсилване на войските около връх Шипка с тежка артилерия, Прошек започва осъществяването на таен план за демонтиране на ж.п. релси и мост, с който да саботира преминаването на турските военни части.