Акад. Александър Теодоров-Балан (27 октомври 1859 – 12 февруари 1959) е български езиковед, литературен историк и библиограф, член на БАН. Той е и първият ректор на Софийския университет. Научното наследство на Александър Балан се определя на 866…