радиотеатър

„И повторното раждане на човека в живота също е война. Без кръв, но…“

Историята ни препраща в годините на усилени геоложки проучвания и развитие на индустриалния въгледобив в страната. Всичко започва в „Боров дол“ (името ясно препраща към мини „Бобов дол“), където е открито голямо находище с антрацитни залежи (въглища).

„Социализмът иска реално мислене, а не фантазии“, с тези думи – пламенно и аргументирано, главният проектант на новата фабрика арх. инж. Асен Костов отстоява позицията си за изграждането на нови промишлени мощности, създаването на чудесни социално-битови условия и изграждането на задружни работнически общности, които да се формират около производствените мега фабрики. Но животът на работниците има свое русло, което свързва семействата им с родните им домове, и който не се поддава на изкуствено канализиране – в името на нови рекордни постижения за родния въгледобив. В тази неравна борба между индустриализацията и личността победител най-неочаквано се оказва любовта.

„Закъснелият пациент“ – радиопиеса от Димитър Марков, запис 1976 година:

Участват артистите: з.а. Виолета Бахчеванова, з.а. Виолета Донева, Георги Гайтаников, Васил Стойчев, Владко Николов, Любомир Киселички, Герасим Младенов, Светослав Карабойков и други.

Режисьор: Михаил Чобанов
Редактор: Димитър Димитров
Звукооператор: Ясен Николов
Звуково оформление: Пламен Петров
Тонрежисьор: Иван Хаджийски
Музикално оформление: Васил Маринов

Поредица Радиотеатър на социалистическия реализъм