Сигналите – звукови емблеми на БНР

По-възрастните помнят някои от основните сигнали на програма „Христо Ботев“ през годините. Помнят ги дори онези, които не са от изчезващата порода хора, които без радио не могат. Ето възможност и по-младите да хвърлят едно ухо към тези знакови музикални жалони.

      БНР, програма „Христо Ботев“
      „Политически коментар“ – обедно предаване на „Христо Ботев“
      „Добър ден“
      Всеки ден в 9.00 ч. актьорът Венцеслав Кисьов пожелаваше „Добър ден“ на слушателите
      „Добро утро, България“
      Вечерен блок на програма „Христо Ботев“
      „Предаване за столицата“
      „Жив е той, жив е“ звучеше в паузите на програмата
      „Миладин и Костадин“