Сигналите – звукови емблеми на БНР

През 2002 г. сигналите на програма „Хоризонт“ бяха сменени, но слушателите бързо свикнаха с тях.

      Различно е, но пак сме ние от „Хоризонт“
      Новите новини
       Вокал „Хоризонт“
      „Дум-дум експрес“ за повече динамика в информацията
      „Новото“ време в синоптичен смисъл
      И пак „Преди всички“
       „Хоризонт до обед“
       Винаги може да се сподели „Нещо повече“
      Време за раздумка „Между обеда и вечерята“
      Мечтанието си остана в „Нощен хоризонт“
      И „Неделя 150“ влезе в 21-ви век
      По-модерни „Хора, пътища, автомобили“
      „Седмицата на бързи обороти“
      „Супер събота“

      По-модерни „Хора, пътища, автомобили“