Звукови хроники „Радио – любов моя“: Златният фонд на БНР

Архивните документи, съхранявани в Златния фонд, са неотделима част от звукозаписния фонд на Българското национално радио. Става дума за една неоценима колекция от аудио документи, която с право може да се нарече звуковата памет както на Радиото, така и на нацията като цяло. Тук се пазят безсрочно звукови документи за всички значими събития от обществения живот в България и по света – политически, икономически, стопански, културни, спортни и др. По преценка на редакторите фондът се захранва с изказвания на бележити политици и хора на изкуството, свързани с важни моменти от историята, стойностни художествени произведения и изпълнения. Съхраняват се и всички заседания на Народното събрание, изявленията на президентите и министър-председателите на България, председателите на Народното събрание. Фондът се попълва основно от звукови документи, осъществени и в резултат от дейността на БНР, както и от записи, предоставени от външни лица и организации. Оригиналите на този фонд се съхраняват при спазване на общоприетите нормативни изисквания за това в единственото за страната специализирано лентохранилище на БНР, намиращо се в Боровец. Всеки звуков документ, постъпил в „Златен фонд”, се обработва технически и документално, като съпътстващата информация се въвежда в електронна информационно-справочна система и служи за основа при изготвянето на месечния бюлетин „Личности и събития”. Този бюлетин позволява 30 дни преди настъпването на следващия месец да се получи подробна информация за предстоящите международни и национални дни, празници, културни, политически, икономически и научни форуми, годишнини от събития и на личности, международни и национални прояви и др.

Колекцията Златен фонд съхранява над 15 800 архивни единици музика и интервюта с български и чуждестранни писатели, поети, актьори, режисьори, композитори, певци, инструменталисти, художници, общественици, политици. Документалните записи на всички заседания на Парламента по време на целия му четиригодишен мандат например представляват една архивна единица. Фондът има статут на национален звуков архив и е член на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуални архиви (International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA).

За официално начало на Златния фонд се счита датата 27 ноември 1957 г., когато записите започват да се описват и организират във ведомост и е регистриран първият звуков документ в Златния фонд. Най-старият запис във фонда е от 1897 г.: “Българско хоро” от Алоис Мацак, чешки капелмайстор и композитор, с големи заслуги за развитието на българската военна музика.

Златният фонд пази документални записи с разговори с творци и общественици като Александър Теодоров-Балан, Васил Гендов, Константин Кисимов, Елин Пелин, Симеон Радев, Панчо Владигеров, Борис Христов, Аспарух Лешников, Гюрга Пинджурова, Владимир Димитров – Майстора, Дико Илиев, Христо Проданов, Георги Аспарухов – Гунди, както и речи, държани от цар Борис III, Георги Димитров, Васил Коларов, Вълко Червенков, Тодор Живков. Сред чужденците, чиито гласове пази Златният фонд, са Джон Атанасов, Алберт Айнщайн, Рабиндранат Тагор, Лев Толстой, Сара Бернар, Жерар Филип, Сергей Есенин. Много от изпълнителите на българска народна музика и естрада са правили интервюта специално за архива. Златният фонд се попълва от няколко поколения журналисти и редактори от всички програми на БНР, както и чрез дарения от граждани.

Златният фонд става достояние на радиослушателите чрез всички програми на БНР, като най-голям принос в това има предаването „Избрано от Златния фонд на БНР“ по програма „Христо Ботев“. Материали от Златния фонд ежедневно звучат в сутрешните блокове на програма „Христо Ботев“, „Радио София“ и в предаването „Нощен хоризонт“. Излъчват се стихове в авторско изпълнение на български поети, откъси от театрални и оперни спектакли, фонограми на български филми и разнообразна музика. През последните години БНР издаде компактдискове с материали от Златния фонд – „Гласовете на столетието“, „Гласове на министър председатели на България”, „Космическа България”, „Златни гласове на радиотеатъра” /издаден по повод 75 години БНР и 70 години радиотеатър/, „Родени във Видин”, „Дико Илиев”, „Васко Абаджиев”, „Никола Вапцаров в слово и музика от Златния фонд на БНР”.

Златният фонд издава веднъж месечно бюлетин, който подробно представя всички записи, свързани с хора и събития, чиито годишнини се отбелязват през месеца (над 1400 страници за 1 година). Предвид спецификата на звуковите документи от Златния фонд като успех се отбелязва изпращането на звукови файлове за нуждите на районните радиостанции на БНР – РРС.