"Цветове в ефира"

„Цветове в ефира“ на програма „Христо Ботев“ е кросмедиен проект на Българското национално радио от 2009 г. На Международния медиен фестивал Mediamixx ’09 бе отличен с наградата Platinum Umbrella за най-добри кросмедийни формати в категория „Най-добра интерактивна радиопрограма“. Проектът бе реализиран със съдействието на изкуствоведа и галерист Олимпия Николова.
„Цветове в ефира“ е трансмисия на онова, което, от една страна, звучи в ефира, а от друга – вече е „материализирано“ като изкуство чрез картините на художниците. Радиото няма образ, но създава емоция. И ако трябва да изразим едно и също нещо чрез визия или вербално, тоест чрез рисунка или звук в ефир, трябва да се съобразим с внушенията и емоциите и на звука, и със самите картини, с образа.
На сайта на Архивния фонд представяме част от проекта – картини и мисли за изкуството на 25 изтъкнати български художници от различни поколения, както и звукови файлове с техните гласове. Какво е общото, какъв е принципът на обединение на толкова различни като творчески натюрел и индивидуалности автори, съставящи в голяма степен пъстрата картина на днешния художествен афиш? Разбира се, общото е ефирът на БНР, това, че през последните години те са присъствали със словото в програмата – автори, които дават не само авторитет, не само образи, не само плътност на онова, което е тяхната мисъл и разбиране за изкуството, но и качество на нашия живот, на нашите възприятия, възпитание на чувствата ни.

Сирак Скитник        Александър Петков       Андрей Даниел      Анжела Минкова    

Атанас Атанасов         Божидар Бояджиев        Вихрони Попнеделев      Георги Динев  

Гергана Змийчарова    Греди Асса      Деян Янев    Еслица Попова      Ивайло Мирчев 

Иван Стратиев     Йоан Левиев     Йордан Парушев    Магда Абазова     Мария Райчева 

Николай Панайотов   Петринел Гочев      Ради Неделчев        Светлин Русев   Свилен Блажев 

  Сирма Сарафова-Ораховац      Стефан Янев