Българското национално радио започва обществената си дейност преди повече от осем десетилетия. Облика на първата, най-голяма и значима по своята функция медиа в страната Радиото придобива благодарение и на 9-те си регионални радиостанции. От 21 май 1936 г. радиата в София, Стара Загора и Варна започват едновременно да излъчват като първата национална радиомрежа с равнопоставени програмни служби. До 1955 г. Радио Стара Загора е единствената регионална радиостанция в Южна България, когато тръгват първите предавания на Радио Пловдив. През 1973 г. БНР открива две нови регионални станции – Радио Шумен и Радио Благоевград, които покриват съответно Североизточна и Югозападна България.

В началото на века възниква нуждата от радио, насочено изцяло върху ежедневието на столицата. През 2007 г. е създадена регионалната радиостанция Радио София. Семейството на Националното радио се разширява следващите години, когато през 2009-а стартира своята дейност и Радио Видин, което бързо се превръща в лидер в Северозападна България. През 2012 г. гласът на българския Югоизток започва да звучи от ефира на Радио Бургас. Четири години по-късно, през 2016-а, е открита най-новата регионална радиостанция на БНР – Радио Кърджали.

Предлагаме ви да прочетете повече за историята на регионалните програми на БНР – гласовете на България, които пишат богатата история на Радиото и имат важна роля в обществено-културния живот на страната.

Радио Варна
Радио Стара Загора
Радио Пловдив
Радио Благоевград
Радио Шумен
Радио София
Радио Видин
Радио Бургас
Радио Кърджали