Радио Кърджали е най-младата регионална радиостанция на БНР. Първият ѝ сигнал прозвучава в 9.00 часа на 9 май 2016 година. Излъчва на честота 90.0 MHz чрез предавател на РРТС „Стръмни рид“ над Момчилград. Станцията покрива област Кърджали и голяма част от съседните области Смолян и Хасково, както и части от Родопите на територията на Република Гърция и Одрин в Република Турция.

Репортаж на Валя Апостолова за откриването на Радио Кърждали, 9 май 2016 година:

Радио Кърджали започва с излъчване на 3 часа собствена програма, като постепенно преминава през 6-, 12- и 15- часова продукция. От 1 януари 2022 година Регионалната радиостанция вече излъчва 18 часа в националния ефир. Приоритет са политическите, социалните и икономическите теми с регионална насоченост и актуална информация.

Програмната схема на Радио Кърджали включва шест собствени информационни емисии всеки ден, блокови предавания с различна насоченост и музикални линии. Програмата е структурирана да отговаря на изискванията, залегнали в индивидуалната лицензия на Радио Кърджали. Радиостанцията се стреми да изпълнява функциите си на обществена медия, като поддържа високо ниво на продукцията и стриктно спазва принципите на плурализъм и достоверност на информацията. Основен акцент в редакционната политика са регионалните новини и журналистическите материали, свързани с региона. В същото време присъстват най-важните и значими новини и теми с общонационален обхват. Специално внимание се отделя на проблематика, свързана с междуетническите отношения и отношенията между представители на различни религиозни групи.

В три часови пояса в ефира на Радио Кърджали се комутира програмата на Радио България на турски език (8.00 – 9.00 ч., 13.00 – 14.00 ч. и 20.00 – 21.00 ч.).

От създаването на Радио Кърджали през 2016 година директор на Регионалната радиостанция е известният журналист и дългогодишен кореспондент на БНТ Красимир Ангелов.