„Синя зима“
„Синя зима“
      Ради Неделчев

… Обичам синьото, особено сините зими – това е снегът, който не е близнат от слънцето още, къщите са в сянка, хем е студено навънка, но картината те топли по някакъв начин. Такова е моето усещане и всичко е приглушено, обобщено, затрупано от този сняг, който е син… Обичам тая глухота на зимата. Не обичам да се натрапват нещата… Не обичам в картините си сатирата. Обичам хумора, веселото, закачките в празник или в делник, каквото се случва с хората. Да, обичам самоиронията, тя донякъде е пречистваща…