Георги БакаловБГНЕС
      Проф. Бакалов за историята и своите пристрастия към нея - запис 2003 г.

На днешния 15 май биха се навършили 75 години от рождението на проф. д-р Георги Бакалов – уважаван и обичан български историк и общественик.

Научните интереси на проф. Бакалов са в областта на византийската политическа и институционална история, на българската средновековна история и християнската култура на Балканите. Дългогодишен преподавател и декан на Историческия факултет на Софийския университет и негов зам.-ректор, проф. Бакалов е един от най-задълбочените и прецизни изследователи на ранното Средновековие, убеден патриот и сърцат застъпник на българската национална идентичност и на православието. Автор и съавтор на 14 монографии, над 380 студии, статии и научни съобщения, 56 рецензии, 3 учебни помагала за висши училища и 26 учебници и учебни помагала, сред които „История на България“ – т. 1, „Средновековният български владетел“, „Въведение в християнството“, „История на средните векове за 9 клас“, „Средновековни етюди“, „Християнството в миналото и днес“.

Възпитаниците на десетки випуски на Историческия факултет и на Класическата гимназия са ученици на Георги Бакалов и го помнят като един от най-ярките и честни интелектуалци на съвременна България.

      Проф. Бакалов за християнството по българските земи, за Златния век, църквата и православието – запис 2010 г.

„Когато коментираме някаква по-сложна ситуация, за която има противоречиви становища, казваме: „Историята ще отсъди“. Но тъкмо историята дава изобилие от примери, че не винаги има верни отговори. Съществуват загадки и нерешени проблеми с давност от хилядолетия до няколко века. Причините за мълчанието на историята са в обяснението, че някой е бил заинтересован истината да не излезе наяве, да бъде подменена с полуистина, а често пъти и с откровена измама. Занимаващите се с такива проблеми знаят, че историята ни се поднася такава, каквато я представят историците, а не каквато е била всъщност. Поради това трябва да гледаме по-скептично на изразени становища или утвърдени истини от признати авторитети, водими от презумпцията, че абсолютната истина често пъти е непостижима.“

Проф. Георги Бакалов