Нототеката на БНР е също част от изключителното богатство на радиоархивите. Създадена е преди повече от 70 години и е единствена в системата на електронните медии у нас. В нея се съхраняват оригинални партитури на композиторите Димитър Ненов, Парашкев Хаджиев, Панчо Владигеров, Марин Големинов, Йоско Йосифов. Всяка от творбите е звучала първо в радио ефира и е писана специално за държавното радио на България. Заслугата да може днес да се разгърнат авторските партитури на големите български композитори е на музикалните уредници на радио „София“ от началото на миналия век – Димитър Ненов и Боян Икономов. Идеята за музика, написана специално за радиото, се ражда, когато средствата на медията за купуване на грамофонни плочи се оказват недостатъчни. Тогава Димитър Ненов решава да привлече български композитори да пишат музика, а премиерата й да е в ефира. С протекцията на главния уредник на радио „София“ Сирак Скитник тази традиция е продължена и от Боян Икономов. Ценителите на музикалното творчество днес могат да видят някои от автентичните партитури, подредени в експозицията на музея на БНР. Нототеката на БНР е с изключителна стойност в културното наследство на страната.