Никола Вапцаров

Умен, даровит и обаятелен, Никола Вапцаров (7 декември 1909 г. – 23 юли 1942 г.) може да постигне всичко в своя живот, но избира да бъде работник – и така да изрази своята солидарност с изолираните в обществото. Неговата грапава лирика внезапно среща одухотворените машини и автоматизираните хора. Онези банализирани хора, чийто живец методично е унищожаван от политическата и икономическата нищета на ХХ век. Всъщност Вапцаров застава на страната на всички, лишени от история, глас и бъдеще. Затова в навъсените си стихотворения той не само протестира срещу убийствения живот, но и търси справедливост за бедните, кръстосвайки думите на свободата и отговорността. Свободата да се радваш на труда си. Отговорността да обичаш човека до теб като брат… Реформатор в лириката, Вапцаров рискува и в разрешаването на големите социални противоречия на своето време, а на езика на честните хора това значи да си готов за саможертва. В крайна сметка подривната му нравствена чистота, съчетана с дълга към онеправданите, отвежда Вапцаров под дулото на държавата. И житейската трагедия на един нежен и самотен човек се влива в погрома върху демокрацията по време на Втората световна война. Мъката на Вапцаров завинаги остава отсам идеологията и пропагандата, колкото и да е присвоявана и разтерзавана от тях. Затова и лириките на този красив и безсмъртен човек ще продължава да скита безприютно в света като упование на гладните за хляб  и гражданско достойнство.

Марин Бодаков

Предлагаме Ви избрана част от записи, съхранени в Архивния фонд на БНР, свързани с живота и творчеството на Никола Вапцаров – песни по негови стихове, откъс от радиопиеса, писма, поетични творби.

      „Прощално“
музика Йосиф Цанков, изпълнява Маргрет Николова
      „Вяра“
изпълнява Иван Димов
      „Огняроинтелигентска“
изпълнява Димитър Буйнозов
      „Елтепска“
изпълнява Димитър Буйнозов
      „Родина“
изпълнява Магда Колчакова
      „Хайдушка“
музика Мария Нейкова, изпълнява Михаил Белчев
      „Песен за човека“
изпълнява Георги Новаков
      „Писмо“ – изпълнява Йордан Матев
      „Двубой“
изпълнява Любомир Кабакчиев
      „Завод“
изпълнява Георги Новаков
      „Пролет“
изпълнява Васил Михайлов
      „Пролет моя“
музика Георги Димитров, изпълнява Камерен хор „Родина“, диригент Васил Арнаудов
      „Писмо“ (Майко, Фернандес убит)
изпълнява Зорка Йорданова
      „Песен на жената“
изпълнява Нина Стамова
      „Сън“ (Лори, не спиш ли)
изпълнява Димитър Буйнозов
      „Гълъбите гукат в близката гора“
музика Тодор Попов, изпълнява Софийски камерен хор, диригент Васил Арнаудов
      „Прощално“ (На жена ми)
изпълнява Георги Новаков
      Две писма до Бойка, чете Илия Добрев
      „Борбата е безмилостно жестока“
изпълнява Борис Арабов
      Присъдата на Никола Вапцаров, чете Георги Георгиев-Гец
      „История“
изпълнява Йордан Матев
      „Не бойте се, деца“
изпълнява Зорка Йорданова
      „Рибарски живот“
изпълнява Георги Новаков
      Проф. Боян Ничев за драматургията на Вапцаров
      Из радиопиесата „Деветата вълна“, участват Стефан Данаилов, Сотир Майноловски, Георги Новаков
      „Прощално“
музика Марин Големинов, изпълнява Иван Кабамитов