За най-известната си илюзия „Сваляне на главата“ Мистер Сенко получава специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961 г.
За най-известната си илюзия „Сваляне на главата“ Мистер Сенко получава специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961 г.
      „Няма човек в тия 50 години, който да не ме е гледал“, убеден е Мистер Сенко - интервю от 1978 г.

„Улицата, гладът, мизерията ме научи“, споделя първият български илюзионист, осмелил се да се състезава пред най-големите магове в Европа Мистер Сенко, който си отиде на 26 юни 1987 г.

„13 годишен дойдох в София, сирак, спях на три стола и кафе разнасях в съда. И ме изпъди кафеджията третия ден, че съм закъснял и аз застанах пред цирка на „Пиротска“ 5. Излезе един да търси гавроши да продават лимонада и пасти и аз влезнах вътре…“

Това е първата среща с изкуството на цирка на бъдещия Мистер Сенко, благодарение на когото България става член на Европейската и на Световната организация на илюзионистите.

Рожденото му име е Евстати Христов Карайончев, а исто