"Лицата на музиката"

Музиката е термин от гръцки, който означава „изкуство на музите“. В този смисъл „Лицата на музиката“ отваря врата към любопитни взаимовръзки, не само между „музите“ и „творците“, а по-скоро към взаимно човешко проникване, опознаване и възхищение към творческите постижения, които са се случвали, случват се и ще се случват и в бъдещето.
Сред художниците, автори на портрети, са представени Йоан Левиев, Светлин Русев, Димитър Киров, Андрей Даниел, Мария Столарова, Марио Лишевски, Георги Кьосеилиев, Борис Георгиев, Руска Маринова. Не по-малко известни са и музикантите, започвайки от Паша Христова, братята Любен и Панчо Владигерови, минавайки през незабравимите Катя Попова, Мими Балканска, Асен Русков, Илка Попова, Борис Христов, Гена Димитрова, Иван Цибулка и Едмонд Демерджиян и завършвайки списъка с Методи Недялков, Кирил Дончев, Димо Димов, Стоян Попов, Анелия Шуманова и Никола Гюзелев. Този подбор няма амбиция да бъде цялостен преглед на музикантите, с които България с основание се гордее.
Да направиш портрет на музикант е любопитна задача. Съвсем естествено в съзнанието на художника се получава един сложен, съставен образ от физически черти, усещания за конкретна музика, асоциации с историята и на музиката, и на живописта. Въобще – една сложна амалгама от реални и иреални наблюдения и самоанализи, която е възможна само чрез живописта.Имам щастието да познавам доста музиканти и наистина е удивително, как музиката подрежда личността им до молекулярно ниво, и те нерядко заприличват на нея, казва един от художниците, представени в този проект – Андрей Даниел.
Картините са собственост на НХГ, СГХГ, Софийска опера, Ателие-колекция на Светлин Русев, музикален център „Борис Христов“, къща-музей „Панчо Владигеров“, частни колекции. Куратори на проекта са Олимпия Николова, Юлия Петрова и Светлана Димитрова.

Анелия Шуманова          Асен Русков          Борис Христов          Веселин Стоянов          Гена Димитрова          Димо Димов          Едмонд Демирджиян          Иван Цибулка          Илка Попова         Кирил Дончев         Методи Недялков          Мими Балканска         Минчо Минчев          Никола Гюзелев          Панчо Владигеров          Панчо и Любен Владигерови          Паша Христова          Стоян Попов