Вълнения в Радиото - 1990 г.
Вълнения в Радиото - 1990 г.
  Стефан Тихчев
май 1982 г. – януари 1986 г.
Завършва Висшия икономически институт – София (дн. УНСС). Литературен сътрудник и зам.-отговорен секретар във в. „Народна младеж“. Кореспондент на БТА в Москва, а по-късно зам.-главен директор на агенцията (1981 – 1982). След освобождаването му от поста председател на Комитета за радио и телевизия е завеждащ отдел „Деловодство“ на ЦК на БКП. Кандидат-член на ЦК на БКП (1981 – 1986). Пише по въпросите на международната политика и на външната политика на България.
      Изказване на Стефан Тихчев на профсъюзна учредителна конференция на КТР - запис 12 март 1984 г.
  Лальо Димитров
януари 1986 г. – август 1987 г.
Журналист и публицист. Главен редактор във в. „Народна младеж“, в. „Поглед“ и в. „Отечествен фронт“. Зам.-завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП, първи зам.-председател на Комитета за печат при министерския съвет, член на Бюрото на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, член на Бюрото и на Президиума на Националния съвет на Отечествения фронт, зав. отдел „Средства за масова информация“ на ЦК на БКП, зам.-председател и председател на Съюза на българските журналисти. Автор на „Книга за нова България“, на сборник пътеписи, есета и статии „По бързея на времето“, както и на изследователската книга „Журналистика на априлското обновление“.

 

  Любомир Павлов
август 1987 г. – декември 1989 г.
Професор и доктор на философските науки. Защитава кандидатска дисертация в Академията за обществени науки при ЦК на КПСС. Завеждащ отдел „Култура“ при ЦК на БКП. Между 1977 и 1989 г. е член на ЦК на БКП и професор в Академията по обществени науки. От 1986 до 1987 е първи заместник-председател на Комитета за духовно развитие към Министерския съвет (с ранг на министър).

 

  Филип Боков
декември 1989 г. – февруари 1990 г.
Завършва Международни отношения в Москва. Работи като като дипломат в Министерството на външните работи в отделите „Западна Европа, САЩ и Канада“ и „Печат“, както и като началник на отдел „Разоръжаване и ООН“. Дипломат (аташе, трети секретар и пълномощен министър) в българското посолство в Лондон. Зам.-главен директор на Агенция „София-прес“ (1990 – 1991). Член на Висшия съвет на БСП (1990 – 1997), политик и депутат. Началник на кабинета на Сергей Станишев. Посланик на България в Словения (до 2013 г.)

 

Директори на Българското национално радио от 1935 г. до днес.