Камбаните на храм-паметника „Св. Александър Невски“ са 12 на брой, бият се ръчно, имат общо тегло 23 тона, изработени са в Москва и дарени в комплект през 1911 г.Веселин Веселинов
Камбаните на храм-паметника „Св. Александър Невски“ са 12 на брой, бият се ръчно, имат общо тегло 23 тона, изработени са в Москва и дарени през 1911 г.

Рече Господ на Моисей, казвайки: направи си две тръби сребърни, ковани… И в дните на вашето веселие, и вашите празници, и в новомесечията си възтръбете с тръбите на всесъжението и жертвите за вашето спасение. (Четвърта книга от Петокнижието)

Камбаните са част от живота ни – с тях се раждаме, с тях умираме. Звънът на камбаните е свързан с радост и скръб, с война и мир, с национални и религиозни празници и церемонии, с живота, културата и съдбата като цяло на много поколения българи. Счита се, че камбаните възникват през бронзовия век. Най-вероятно тяхната прародина е Китай. Египтяните също са ги познавали и използвали, както и евреите, етруските и други народи. В древния Рим камбанният звън е бил сигнал за поливане на улиците с вода през жегите. Древните гърци също са имали камбани. Първото използване на камбана за християнско богослужение се приписва на св. Павлин, епископ Нолански (353 – 431 г. след н.е.).
В Националния исторически музей в София се съхраняват едни от най-старите запазени камбани в Европа, например тази, намерена в гр. Мелник и изработена през 1220 г. от византийски майстор.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango – Живите призовавам. Мъртвите оплаквам. Гръмотевиците прогонвам – това мото Шилер поставя в началото на своята творба „Песен за камбаната“. Всяка камбана е произведение на изкуството, но за времето си тя е и един вид високотехнологичен обект. Някои от тайните на  старите майстори все още не са разкрити. Всяка камбана е ценна и уникална. Всички камбани са ръчна изработка, поради което имат уникален звук, който се променя с времето. Камбаната също има определена продължителност на живота, който понякога е 100 години, и за съжаление, почти всички имат нужда от ремонти. Камбаните обикновено са застрашени от механични повреди, влошаване на състоянието и кражба. Всяко увреждане на камбаната се отразява в нейната звучност.
Камбанният звън, поради своята специфика, се записва доста трудно и по особен начин. Сложна техника се налага да се използва и в случаите, когато камбаните са на трудно достъпни места или окачени на тесни или изгнили от времето дървени камбанарии.
Звуци от камбани – призоваващи, успокояващи, мощни, звуци, предупреждаващи за неприятности, но и възвестяващи свободата…

      Православна патриаршеска катедрала „Свети Александър Невски“
      Манастир „Свети Георги Зограф“, Света гора, Атон
      Бачковски манастир „Успение Богородично“
      Троянски манастир „Успение Богородично“
      Гложенски манастир „Свети Георги Победоносец“
      Обидимски манастир „Свети Пантелеймон“
      Църногорски манастир „Свети Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян Асийски“
      Арбанашки манастир „Свети Никола“
      Рилски манастир „Свети Иван Рилски“
      Ресиловски манастир „Покров Богородичен“
      Курилски манастир „Свети Иван Рилски“
      Манастир „Свети Йоаким и Анна“, Бистрица
      Черепишки манастир „Успение Богородично“