По повод Световния ден на аудиовизуалното наследство – 27 октомври, БНР стартира инициатива „Изпрати запис“. Всеки, който разполага с ценни архивни аудио записи и фотографии, може да се свърже с нас на archives@bnr.bg. Целта на начинанието е да бъде обогатена звуковата памет на Радиото. Ако разполагате с ценен запис от нашето минало или настояще и решите да го предоставите на БНР, нямайте съмнение, че той ще Ви бъде върнат запазен.
Световният ден на аудиовизуалното наследство е ключова инициатива на ЮНЕСКО с цел да се повиши информираността на обществото за съхраняването на аудиовизуалните архиви – филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео записи, които са уникално свидетелство за развитието на обществото. Тази година темата е „Открийте, помнете, споделете!“.
В навечерието на Световния ден на аудиовизуалното наследство ръководството на БНР изпрати писмо до Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), в което представи най-новия продукт на Българското национално радио – уеб портала archives.bnr.bgЧрез този сайт ние споделяме чрез открит достъп на цифрова платформа нашето наследство и безценни звуци“, пише в писмото.
Архивните документи, съхранявани в Златния фонд на БНР, са от значими събития от обществения живот в България и по света – политически, икономически, стопански, културни, спортни и др. Фондът се захранва със записи на изказвания на бележити политици и хора на изкуството, свързани с важни моменти от историята, стойностни художествени произведения и изпълнения. Съхраняват се и записи от всички заседания на Народното събрание, изявленията на президентите и министър-председателите на България, председателите на Народното събрание.
Световният ден на аудиовизуалното наследство се отбелязва от 2005 г. с резолюция 53 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО. Целта е да се повиши информираността на обществото за съхраняването на аудиовизуалните архиви – филми, радио и телевизионни програми, аудио и видео записи, които са уникални.