Адриана Будевска (1878 – 1955) – като българска актриса тя е сред основоположниците на професионалния театър в България. Смятана е за една от най-големите български изпълнителки на трагични роли, сравняват я със Сара Бернар. Принос на Будевска е приобщаването на българския театър към реалистичните традиции на руската драматургия и насочването му към класическия репертоар. Авторка е на многобройни статии, портрети за артисти, спомени.

В представения запис актрисата говори за участието си в конкурса за стипендии за драматическо изкуство и в театралната трупа „Сълза и смях“:

      Адриана Будевска – запис от началото на 50-те години на миналия век