Зад тези врати се пази неоценима колекция от аудио документи. Предлагаме Ви да надникнем в светая светих на Радиото – лентохранилището, където се съхранява звуковата памет на нацията.