„Слънчогледи“
„Слънчогледи“
      Деян Янев

… Търся във всяка една картина да има нещо различно, да не си приличат една с друга и да вкарвам някакъв смисъл в тях. Стремя се да рисувам ежедневни сюжети или случки, които са ни са се случвали, но се опитвам да материализирам самата човешка мисъл и разум и да ги превърна в някакъв мой свят. Да извадя и осмисля като живопис алегории, метафори, човешко познание – това е моята цел в живописта. Освен това търся в картините си съчетание на човешкото и природното – тази асоциация превръщам в живописна, цветна материя, искам нашият биологичен и природен свят да се съхрани и да звучи като предупреждение и апел за запазване на природата.