радиотеатър

„На Шипкe всё спокойно“, докладва съгледвачът Пашкулски на Бреговишкия кмет Слави Галунов, който от своя страна предава събраната информация за следените и подозирани в диверсионни действия млади хора – Анушка, Ванда, Делийски и Любе Давидков, на околийския управител. Под погледите на стражарите, „легионерчетата“ и други „съвестни граждани“ те организират закупуването на оръжие и боеприпаси, запасяват се с храна и очакват указанията от градската организация на партията.

А хората в кръчмата пият и псуват властта и се надяват Русия отново да ни освободи от фашисткия гнет. Своите надежди възлагат и на партизанските отряди, които „нападат и `се нови излизат в Балкана …от съседното село младежи излезли в планината и една рота войници била избягала при партизаните, бре!“.

Събитията в пиесата на Илия Волен (от 1969 година) обхващат периода около 9 септември 1944 година, когато натискът върху селото за осигуряване на продоволствието за фронта е преминал всякакви граници: в хамбарите на хората няма останало зърно за хляб, бирниците секвестират добитък, медни съдове и всичко друго, което има някаква парична себестойност, за да покрият натрупалите се неизплатени данъци.

И докато ядрото на младежката комунистическа организация в селото се подготвя за общи действия с партизанските отряди срещу властта стражарите вече са тръгнали да ги арестуват. Тук вече търпението на селяните се изчерпва. Под ръководството на бай Съби Парцаланов те обезоръжават стражарите и освобождават младите хора.

Оттук насетне бягството им ги понася на крилете на победата, към която се стремят сърцата и душите им.

С участието на артистите:
Мирослава Стоянова, Лео Конфорти, Любомир Киселички, Никола Анастасов, Иван Хаджирачев, Любомир Константинов, Соломон Аладжем, Вели Чаушев, Стефан Поляков, Веско Борисов и други
Режисьор: Ребека Арсениева
Тоноператор: Йорданка Василева
Тонрежисьор: Благой Попов
Звуково оформление: Димка Жечева
Музикално оформление: Людмила Илиева

Поредица Радиотеатър на социалистическия реализъм