В ролята на Борис Годунов в едноименната трагедия на Александър Пушкин

Борис Арабов (1925 – 1984) завършва в класа на Георги Стаматов (1950 г.) и специализира актьорско майсторство при Василий Топорков в Школата-студия на Московския художествен академичен театър (1951 – 1955). По това време работи и като говорител в Радио Москва за България.

Той е актьор на Младежкия театър. Има усет към крупния рисунък, към едрите щрихи и е продължител на най-трайното от старата актьорска школа, обагрено с психологически реализъм, съвременна чувствителност и интелигентност.

Затова героите му от класическия репертоар са близки на днешния зрител. Всяка нова творческа задача е в диалектическо единство с предишните. Арабов превръща героите си в съмишленици, в правдиви и хармонични личности. Най-големите му постижения са ролите на: барон Бърли в „Мария Стюарт” (Шилер); Ричард в „Ричард ІІ“ (Шекспир); Княза в „Унижените и оскърбените” (Достоевски); Доктора във „Варвари” (Горки); Естанислао Браво в „Почивка в Арко Ирис” (Димитър Димов); Лозанов в „Разходка в събота вечер” и Момчилов в „Рози за д-р Шомов” (Драгомир Асенов); Поета в „Между два изстрела” (Надежда Драгова и Първан Стефанов).

В последните си години Арабов прави сполучлив преход към камерната сцена. Тези превъплъщения, особено в „Мандрагора“ и „Легенда за Дон Жуан“, внасят нов момент в творчеството му.

Гласът на Арабов е неповторимо радиофоничен, музикално пластичен, поддаващ се на жанровите изисквания, контактен със слушателите. Неговото словесно майсторство е високо оценено от изтъкнати български диригенти като Добрин Петков и Константин Илиев. Той взема участие в редица техни оратории.

Участва във филмите „Първи урок”, „Танго”, „Иконостасът”, „Откраднатият влак”, „Вибрации” и др.

Текст: Мая Бениеш