Американският президент Хари Труман произнася реч след подписването на договора за създаването на НАТОnato.int
Американският президент Хари Труман произнася реч след подписването на договора за създаването на НАТО

На 4 април 1949 година във Вашингтон е подписан Северноатлантическият договор, на базата на който се създава НАТО. 12 са държавите учредители на Организацията на северноатлантическия договор: Белгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия, Франция, Холандия и САЩ. Международният документ влиза в сила на 24 август същата година. НАТО има за задача да се противопоставя на заплахата от бившия Съветски съюз и бившия Варшавски договор. 3 години по-късно, на 18 февруари 1952 г., към договора се присъединяват Гърция и Турция, а след още 3, на 5 май 1955 г., и Федерална република Германия. Следващото разширение на международната организация е на 10 декември 1981 г., когато се присъединява Испания. В края на 20 век се включват бившите държави членки на Варшавския договор: Полша, Чехия и Унгария (12 март 1999). На 29 март 2004 г. на официална церемония във Вашингтон са приети ратификационните документи за присъединяването на България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Албания и Хърватия са приети в НАТО на 1 април 2009 г. През май 2016 г. Черна гора подписва протоколът за присъединяване. Към тази дата членовете на Организацията на Северноатлантическия договор са 29.

По повод присъединяването на България към НАТО с постановление на Министерски съвет № 54 от 29 март 2005 г. датата 4 април е избрана за Ден на атлантическата солидарност. Първата отговорна задача на България като пълноправен член на алианса е мисията на летището в Кабул. За нея разказват генерал-майорите Съби Събев и Марин Начев и генерал-лейтенант Галимир Пехливанов в интервю от 2009 г. за програма „Хоризонт“:

      За участието на България в многонационалната мисия в Афганистан след присъединяването ѝ към НАТО

В архива на БНР се съхраняват исторически изказвания за включването на страната ни в Северноатлантическия договор. За първи път такова предложение е направено от Соломон Паси по време на заседание на Великото народно събрание през 1990 година. 4 години по-късно президентът Желю Желев подписва Рамковия документ и България се присъединява към програмата на НАТО „Партньорство за мир“. През 1997 г. по време на мандата на президента Петър Стоянов България подава официално молбата си за членство. Чуйте изказванията на тримата политици в Дългият път на България към НАТО.