Здравко Петров

Годината е 1878-а. България, извоювала свободата на част от земите си, мисионерски се втурва в следосвобожденски дела. Ражда се идеята за „публична библиотека, нужна за развитието на София в културно и образователно отношение“. За тази цел на 10 декември (28 ноември по стар стил) е сформирана временна комисия с председател Марин Дринов, която се захваща с организирането, събирането, съхранението и предоставяне за ползване на книжното ни културно наследство. Този ден се смята за рождената дата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Днес във фондът ѝ има над 8 милиона регистрирани единици –  книги, ръкописи, картографски и графични документи и други български и чуждестранни печатни издания.

Предлагаме ви любопитни страници от историята на най-голямата и богата обществена библиотека у нас.