Archives.bnr.bg е мултимедийна платформа за публикуване. Съдържанието се публикува с информационна цел и е само за лично ползване.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

На този етап не събираме лична информация от потребителите си. Събираме единствено анонимна статистическа информация.

ОТГОВОРНОСТ

Аrchives.bnr.bg поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия.

Аrchives.bnr.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Възможно е в archives.bnr.bg да се съдържат връзки към други сайтове. Ние не гарантираме за съдържанието и точността на тези сайтове и ви препоръчваме да прочетете техните условия за поверителност и конфиденциалност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторското право. Използването и публикуването на нашето съдържание може да става единствено след изрично писмено разрешение.