Изразяваме своята благодарност към: Ваня Моллова Васил Велев Георги Лазов Георги Цолов Гроздан Христозов Здравко Петров Кина Друмева Павел Цветанков Светлана Димитрова Трифон Павлов Христофор Стоянов Чрез своя дарителски жест те обогатяват архивния фонд на Радиото, а…