... Живописта за мен е, както го бях написал, начин на познание, но бих казал, че повече е начин на живот, като главното средство на живописта е цветът. Той е и моят първичен изказ на подсъзнателното в…

Константин Константинов е роден през 1890 г. в Сливен. Завършва право, работи като съдия, прокурор и адвокат, но още от 17-годишен пише и публикува в литературните издания. През 1914 г. издава сп. „Звено“ заедно с Димчо Дебелянов…