Фонотеката като звуков архив на БНР е създадена през 1935 г. по времето на първия директор на радиото, Сирак Скитник. Във Фонотеката се пази звукозаписна продукция, която е сигнирана, инвентиране, въведена като информация в компютърната фонотечна програма и поставена по места в хранилищата според изискванията за обработка на документи. Във фонотеката на радиото звуковите обекти са на различни носители и в различни формати, като достъпът до фонда се осъществява чрез електронен каталог на записаната продукция, който се актуализира ежедневно. Във фонотеката се изпълняват всички заявки за звуконосители, необходими за подготовката на националните програми. Средно на ден са необходими около 380 бр. звуконосители за прякото излъчване на националните програми, на музикални и музикално-текстови предавания. По време на живите излъчвания чрез издирване на сигнатурен номер, намиране на необходимия носител и изпращането му до студиото веднага се изпълняват заявките на музикалните редактори според моментните нужди на програмата.

Повече за фонотеката на БНР може да научите от предаваенто „Звукови хроники“:  Радио – любов моя  на програма „Христо Ботев“ на БНР.