Кметът-писател Петър Славински (10 – 21 септември 1944) за въображаемия градоустройствен план на София като най-велико произведение на изкуството – запис 1984 г.