Световен ден на радиото

Световният ден на радиото се отбелязва по инициатива на ЮНЕСКО (организацията на ООН за образование, наука и култура), която датира от 2012 г. Първоначалната идея принадлежи на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО. След няколкогодишни проучвания и дебати е определена датата 13 февруари – рожденият ден на Радиото на Организацията на обединените нации през 1946 г.

Радиото е първата и най-широко достъпна масмедия, достигаща до най-много хора по целия свят. И днес, при съвременните средства за комуникация, то остава изключително важен източник на информация, платформа за публични дебати и представяне на различни гледни точки и изпълнява множество функции – разпространява идеи, образова и забавлява. Свободното, независимо и плуралистично радио има важно значение за обществото и е жизнено необходимо условие за утвърждаване на правата на човека и неговата свобода. Световният ден на радиото има за цел повишаване на обществената осведоменост за неговото значение, насърчаване на хората, отговорни за вземането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио, подобряване на работата в мрежа и на международното сътрудничество между радио- и телевизионните оператори.

Световният ден на радиото е отбелязан за първи път на 13 февруари 2013 г. В специално интервю за предаването „Европа без граници“ на програма „Христо Ботев“ Ален Масе, тогавашният генерален директор на Международния съюз за радио и телевизия (URTI), разказва как се е родила идеята за обявяването на такъв ден и какво е неговото послание:

      Интервю на Ален Масе

Тазгодишното мото на Световния ден на радиото е „Радиото – това си ти“, като акцентът е върху диалога с обществото. На специално създадения от ЮНЕСКО сайт http://www.worldradioday.org/ може да се намери и сподели информация за инициативи и събития във връзка с отбелязването на празника, както и послания от цял свят, свързани с радиото като медия и неговата мисия. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) участва с инициативата „Моето радио“, която включва записи на хора на изкуството – музиканти, актьори, художници, архитекти, писатели, както и на политици, общественици и спортисти със световна популярност. Всички аудиофайлове са на разположение за ползване от организациите, членуващи в EBU, а БНР участва със запис на оперната прима Райна Кабаиванска.