Световният ден на радиото се отбелязва по инициатива на ЮНЕСКО (организацията на ООН за образование, наука и култура), която датира от 2011 г. Първоначалната идея принадлежи на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО. След няколкогодишни проучвания и дебати е определена датата 13 февруари – рожденият ден на Радиото на Организацията на обединените нации, създадено през 1946 г. и световният ден на радиото е отбелязан за първи път през 2012 г. Тази дата има за цел повишаване на обществената осведоменост за неговото значение, насърчаване на хората, отговорни за вземането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио, подобряване на работата в мрежа и на международното сътрудничество между радио- и телевизионните оператори.

В специално интервю за предаването „Европа без граници“ на програма „Христо Ботев“ Ален Масе, тогавашният генерален директор на Международния съюз за радио и телевизия (URTI), разказва как се е родила идеята за обявяването на такъв ден и какво е неговото послание.

      „Радиото е медиа с огромно значение в историята“, подчертава Ален Масе

На 13 февруари 2019 г. ЮНЕСКО отбелязва 8-ото издание на Световния ден на радиото. Това е повод да се обърне внимание на уникалната стойност на радиото, което остава средството, което достига до най-широката аудитория в света и в момента поема нови технологични форми и устройства. Радиото е първата и най-широко достъпна масова медиа, достигаща до най-много хора по целия свят. И днес, при съвременните средства за комуникация, то остава изключително важен източник на информация, платформа за публични дебати и представяне на различни гледни точки и изпълнява множество функции – разпространява идеи, образова и забавлява. Свободното, независимо и плуралистично радио има важно значение за обществото и е жизнено необходимо условие за утвърждаване на правата на човека и неговата свобода. Тази година темата е „Диалог, толерантност и мир”.

Някои любопитни и не много известни дати за радиото до средата на ХХ в.:

22 февруари 1857: Роден Хайнрих Рудолф Херц, немски физик, който изяснява и разширява електромагнитната теория на светлината, издигната от Максуел. Той е първият, който на сравнително задоволително ниво демонстрира съществуването на електромагнитни вълни, като изгражда апарат за производство и откриване на радиовълни. Неговите постижения предизвикаха изобретяването на безжичния телеграф и радиото.

30 ноември 1858: Рожден ден на Jagdish Chandra Bose, пионер на безжичното излъчване. Индийски физик, биолог и ранен писател на научна фантастика, пионер в изследването на радио и микровълновата оптика, полага основите на експерименталната наука в индийския субконтинент.

6 октомври 1866: Роден Реджиналд Фесенден, канадски електроинженер, един от пионерите на радиотехниката. Пръв установява, че не само телеграфните, но и говорните сигнали могат да се предават на разстояние посредством радиовълни.

25 април 1874: Роден е Гулиелмо Маркони.

7 май 1895: първата демонстрация на радиоприемника на руския изобретател Александър Попов в Руското физическо и химическо общество. Датата се отбелязва в Руската федерация и България като „Ден на радиото“.

28 март 1896: Годишнина от първото аудио предаване на Маркони.

2 юни 1896: Маркони патентова радиоустройство.

27 юли 1896: Първото публично безжично предаване на Морзовия код.

10 февруари 1898: рождената дата на Бертолд Брехт. Немският поет, драматург, режисьор и автор предлага радиото да бъде интерактивно, ако се трансформира от „средство за разпространение в средство за комуникация”.

24 декември 1906: Реджиналд Фесенден прави първото радио предаване, предаващо глас, жива музика и записана музика.

15 април 1912: Потъване на кораба „Титаник“. Датата подчертава ролята на радиото (телеграфията) за спасяването на живота на много пътници.

13 август 1912: „Законът за регулиране на радиосъобщенията“ е приет в Съединените щати.

1920: Първи радиопредавания в Африка на юг от Сахара са направени в началото на 20-те години

27 август 1920: Излъчването на „Парсифал“ от Вагнер от „Лос Локос де ла Азотеа“, Театро Колизео, Буенос Айрес, Аржентина. Признато е като първото публично излъчване в Аржентина, 27 август е официалният ден на радиото в Аржентина.

18 октомври 1922: Частната компания BBC е първата в света национална радио организация и е основана като British Broadcasting Company Ltd.

18 декември 1923: В Йоханесбург се излъчва първото експериментално радиопредаване в Южна Африка

6 април 1927: Българският парламент приема първия български Закон за радиото

1927: С появата на Източната африканска корпорация за излъчване (EABC), която излъчва  новини на Би Би Си в колониите, се слага началото на радиопредаванията в Кения.

1929: Първо радиопредаване в България

1930: Видни интелектуалци, общественици и инженери-радиолюбители основават съюз „Родно радио” в България.

30 октомври 1938: Денят на Орсън Уелс –  радиотеатърът излъчва за първи път „Войната на световете” в САЩ.

13 февруари 1946: Годишнина от създаването на Радиото на ООН.